Photos: Hurtti Isomeri, Kari Kallonen, Krista Keltanen, Katariina Träskelin and Joarc Architects