Joarc Architects – Vår byrås gedigna yrkeskunskap och expertis täcker hela spektret av arkitektonisk formgivning. Vår planering består av helheter där såväl inspirerande skisser, noggranna arbetsritningar,bygglov samt komplett inredning ingår. Varje projekt har sin egen unika identitet som skapas och förstärks genom vårt mångsidiga kunnande och vår omsorgsfulla planering.

 

I grunden för arkitekturen ligger balansen med den omgivande naturen. Vi strävar till att byggnaderna passar in i omgivningen och är i harmonisk växelverkan med naturen. Materialen väljs ut in i minsta detalj för att skapa en subtil och komplett helhet. I vår planering utnyttjar vi mycket trä, sten och stål. Utöver det kan vi välja även mindre vanliga material som anpassas till byggnaderna med hjälp av professionella hantverkare inom området.

Joarc Architecs grundades år 2006. Byrån är specialiserad på planering av egnahemshus, villor och sommarstugor både i Finland och utomlands. Idag arbetar fem arkitekter på byrån vilka alla har sina egna expertisområden. Byråns öppna atmosfär bildar ett socialt rum för inspiration och idéer. Storleken på byrån ger varje projekt den uppmärksamhet det behöver och möjliggör en personlig och kreativ design. Våra arkitekters gemensamma intresse för formgivning samt nyfikenhet gällande material och metoder utgör en givande grund för nyskapande och fungerande arkitektur.

En vacker och harmonisk arkitektur ökar människans välbefinnande.
Joarc Architects 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

LÄS MER OM OSS: se på våra Projekt, följ oss på Pinterest eller Kontakta oss med förfrågningar eller kommentarer.